Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa an toàn hồ chứa
ho
(TBTCO) - Đây là số tiền vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho việc hỗ trợ kinh phí sửa chữa đảm bảo an toàn hồ chứa tại 31 địa phương trong cả nước.