Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa an toàn thực phẩm
hai quan tphcm
(TBTCO) - Thông tư 17/2021/TT-BTC thay thế Thông tư 14/2015/TT-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành quy định về kiểm tra chuyên ngành hàng hoá xuất nhập khẩu có 5 nhóm vấn đề cần lưu ý liên quan đến hồ sơ yêu cầu, mẫu hàng hóa, thẩm quyền ban hành kết quả, thời hạn ban hành và biểu mẫu hồ sơ.
a thanh
(TBTCO) - Dự thảo nghị định kiểm tra chuyên ngành gồm 9 chương, với 34 điều khoản đang được Tổng cục Hải quan thu nhận ý kiến đóng góp của tất cả các thành phần liên quan nhằm hoàn thiện theo hướng tăng cường tốt nhất tính tuân thủ pháp luật, cũng như tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.
Bộ Tài chính lấy ý kiến về dự thảo nghị định cải cách kiểm tra chuyên ngành
(TBTCO) - Ngày 18/3, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã chủ trì hội nghị trực tuyến lần thứ nhất lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.
thủy sản
(TBTCO) - Xuất khẩu thủy sản những tháng đầu năm mặc dù đạt kết quả ấn tượng nhưng vẫn gặp khó vì quy định thay đổi liên tục của thị trường nhập khẩu; còn tồn tại những lô hàng thủy sản bị trả về. Vì vậy, thời gian tới ngành thủy sản cần xây dựng vùng an toàn dịch bệnh đáp ứng yêu cầu thị trường.
thực phẩm
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bỏ thu phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm hiện là 30.000 đồng/người/lần.
xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC về phân loại, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
Nhập khẩu
(TBTCO)- Tổng cục Hải quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch triển khai Đề án cải cách kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt, trong đó tập trung vào giải quyết yêu cầu 5 nhóm giải pháp nêu tại Quyết định 38/QĐ-TTg.
Khẩn trương xây dựng nghị định cải cách kiểm tra chuyên ngành
(TBTCO) - Tại buổi gặp gỡ báo chí ngày 19/1/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đã chia sẻ về kết quả của ngành Hải quan đạt được trong năm 2020.
Hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh
(TBTCVN) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cơ bản đồng thuận với dự thảo quyết định Kế hoạch hành động thực hiện Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.