Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ảnh hưởng thiên tai
thien tai
(TBTCO) - Thiên tai ở Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp, trong đó đáng lo ngại nhất là hiện tượng trượt lở đất, đá, lũ quét xảy ra thường xuyên, gây tổn thất nghiêm trọng về người, tài sản và môi trường sinh thái.