Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Anh Phạm Trần Hiếu
Chị Đào Phạm Thùy Dung, Kế toán trưởng của trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh
(TBTCVN) - Đề án thống nhất kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước (NSNN) qua Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã giúp công tác kiểm soát, thanh toán vốn ngân sách tại kho bạc được nhanh chóng, thuận tiện, đáp ứng chủ trương, yêu cầu cải cách hành chính của Chính phủ và Bộ Tài chính.