Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Anh Vũ Văn Tại
Tổng cục Dự trữ Nhà nước
(TBTCVN) - Anh Vũ Văn Tại, trưởng phòng Kỹ thuật bảo quản, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Thái Bình là 1 trong 8 gương mặt điển hình, đại diện cho gần 3.000 cán bộ, viên chức vừa được tuyên dương tại Hội nghị Điển hình tiên tiến lần thứ IV của Tổng cục DTNN.