Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Aon Benfield
nhật bản
(TBTCO) - Báo cáo từ Impact Forecasting, trung tâm phát triển mô hình thảm họa của Aon Benfield cho biết, thời tiết thay đổi thất thường trong tháng 2/2014 đã khiến ngành bảo hiểm toàn cầu "lao đao" với số tiền bồi thường lên đến hàng tỷ USD.
(TBTCO) - Tổng vốn đã đạt 510 tỷ USD tính đến nửa đầu năm 2013. Đây là con số tính toán lượng vốn bao gồm cả vốn cho các hình thức tái bảo hiểm truyền thống và phi truyền thống.