Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.
doanh nghiệp ưu tiên aeo
(TBTCO) - Sẽ xem xét, công nhận chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về Hải quan đối với một số doanh nghiệp từ khi đang xây dựng, hình thành cơ sở vật chất.
công nhận và áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.
(TBTCO) - Đó là đánh giá của CtyCP Thủy sản Sóc Trăng sau khi được Tổng cục Hải quan công nhận và áp dụng chế độ doanh nghiệp ưu tiên.