Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa áp dụng chính sách mới
giai phong mat bang
(TBTCO) - Từ 1/7 tới, Luật Đất đai sẽ có hiệu lực thi hành và các cơ quan chức năng đang xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành luật. Ông Trương Quang Thiều, Trưởng Ban Chỉ đạo GPMB TP. Hà Nội trả lời phỏng vấn xung quanh vấn đề này.