Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa áp giá trần sữa
sữa cho trẻ em
(TBTCVN) - Quyết định áp trần giá sữa đối với 25 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi sẽ hết hạn (12 tháng) vào ngày 20/5 tới. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Bộ Tài chính đang xem xét tiếp tục áp trần giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời gian tới.
anh sua
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Thông báo số 395/TB-BTC về mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi của các công ty thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính.
Về đăng ký giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng phải đăng ký giá gồm: tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh chỉ thực hiện bán buôn thì đăng ký giá bán buôn;
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 6544/BTC-QLG hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC đã được ban hành trước đó.
Áp trần, sữa khó lách luật
(TBTCO) - Trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” tối 25/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, giá trần cho sữa được áp dụng chung cho cả nước, trên mọi địa bàn. DN sẽ phải tính toán phương án cụ thể, nếu phát hiện trường hợp giá bán cao hơn giá trần sẽ bị xử lý nghiêm.