Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Archer Daniels Midland
(TBTCO) - Chính phủ Australia đã bất ngờ bác bỏ thương vụ mua lại GrainCorp của công ty Archer Daniels Midland (ADM) Hoa Kỳ, với trị giá lên tới 2,8 tỷ đô-la Úc, tương đương 2,55 tỷ USD.