Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Arseny Yatseniuk
Ukraine Arseny Yatseniuk
(TBTCO) - Ngày 24/7, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk đã đệ đơn từ chức lên Quốc hội nước này, sau khi chỉ trích các chính trị gia không thể thông qua luật năng lượng và ngân sách nhằm tăng cường cung cấp tài chính cho quân đội.