Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ASCOPE
 dầu khí
(TBTCO) - Từ ngày 9/8 đến ngày 11/8/2018, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Vũ Trường Sơn đã dẫn đầu đoàn công tác tham dự Kỳ họp lần thứ 44 Hội đồng Dầu khí các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN Council on Petroleum - ASCOPE).
(TBTCO) - Từ 28 đến 30/11 tới, tại trung tâm Triển lãm Sài Gòn SECC sẽ diễn ra triển lãm Dầu khí ASCOPE 2013 với sự tham gia của 10 doanh nghiệp Pháp.