Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ASEAN-BAC
tt
(TBTCO) - Chiều nay (26/6), trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì phiên đối thoại dưới hình thức trực tuyến giữa lãnh đạo cấp cao ASEAN với Hội đồng Tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC).
asean
(TBTCO) - Vốn của ngân hàng khu vực ASEAN có thể là từ các chính phủ, khu vực tư nhân, các nhà đầu tư ngoài khu vực, cũng như là từ các ngân hàng khác…