Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Austnam bị Microsoft khởi kiện vi phạm bản quyền phần mềm
mic
(TBTCO) - Liên minh phần mềm quốc tế (BSA) cho hay, Tập đoàn Microsoft khởi kiện Công ty cổ phần Austnam - công ty chuyên về sản xuất tấm lợp kim loại, về việc “Yêu cầu bồi thường thiệt hại do vi phạm bản quyền tác giả".