Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa AVF
av
(TBTCO) - Theo đó, hơn 15,3 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của AVF trong lần này; nâng giá trị vốn điều lệ của AVF tăng từ hơn 279,6 tỷ đồng lên hơn 433,3 tỷ đồng.
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận chào bán hơn 15,3 triệu cổ phiếu ra công chúng cho Cty CP Việt An (Mã CK AVF).