Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bà giáp thị thủy
giay chung nhan quyen su dung dat
(TBTCO) - Đã nhiều năm nay, gia đình bà Giáp Thị Thủy, trú tại xã Song Khê, thành phố Bắc Giang, đội đơn “cầu cứu” khắp nơi vì bà đang đứng trước nguy cơ mất trắng 2 lô đất mà gia đình đã bỏ tiền mua và thực hiện xong nghĩa vụ thuế sử dụng đất.