Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bà Hồ Ngọc Quỳnh
Tổng cục Dự trữ Nhà nước
(TBTCVN) - “Việc gì giao cho chị Quỳnh thì cứ yên tâm, chị sẽ hoàn thành tốt”. Đó là nhận xét đơn giản, chân thành nhưng đằng sau nó là sự nể phục của nhiều đồng nghiệp, khi nói về chị Hồ Ngọc Quỳnh, Phó Chánh văn phòng, Tổng cục DTNN.