Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bà Lagarde
Cựu Tổng Giám đốc IMF Christine Lagarde.
(TBTCO) - Bà Lagarde cho rằng các nhà hoạch định chính sách cần phối hợp với nhau để tìm cách giảm các nguy cơ bị tổn hại và giải quyết bất trắc mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt.
hy lap
(TBTCO) - Người đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết, IMF vừa thông báo với Hy Lạp rằng không thể giải ngân cho những nước trước đó không thanh toán được các khoản nợ đến hạn cho thể chế tài chính này.