Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bà mẹ việt nam anh hùng
me vnah
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung từ ngân sách trung ương năm 2015 số tiền 16,577 tỷ đồng cho 5 tỉnh Bắc Kạn, Hải Dương, Hà Tĩnh, Bình Định và Bạc Liêu, để thực hiện chính sách đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (BMVNAH).
me vnah
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa quyết định bổ sung từ ngân sách trung ương năm 2015 số tiền 47,95 tỷ đồng cho ngân sách 12 tỉnh, để thực hiện chính sách đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng (BMVNAH).
mẹ việt nam anh hùng
(TBTCO) - Tại khoản 2, Điều 69 Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định, nguồn kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng phong tặng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, do địa phương chi.