Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bà Nguyễn Minh Thảo
Ngành Tài chính không ngừng cải cách thủ tục hành chính để giảm chi phí,
(TBTCVN) - “Ngành Tài chính được đánh giá luôn đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), được cộng đồng doanh nghiệp (DN), các tổ chức quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Việc kê khai và nộp thuế điện tử đã giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí cho DN.
(TBTCVN) - Bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh - Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhận định, Bộ Tài chính rất tích cực và chủ động trong việc thực hiện Nghị quyết 19.
Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 19 môi trường kinh doanh của Việt Nam đã được cải thiện đáng kể
(TBTCVN) - Trả lời phỏng vấn của Thời báo Tài chính Việt Nam, bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Môi trường kinh doanh, thuộc Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương khẳng định,thực hiện Nghị quyết 19-CP, Bộ Tài chính là bộ tham gia tích cực nhất, chủ động nhất và hiệu quả nhất.