Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc
bà ngọc
(TBTCO) - Ngày 25/5, HĐND TP. Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 12 (kỳ họp bất thường) để kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND TP. Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016.