Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ba thủ tục hành chính mới
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1917/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực hải quan. Theo đó, khi thực hiện 3 thủ tục hải quan mới này, mọi tổ chức, công dân không phải nộp lệ phí.