Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Bà Vũ Thị Hải Yến
KCB tại bệnh viện
(TBTCVN) - Trao đổi với phóng viên TBTCVN, bà Vũ Thị Hải Yến - Trưởng phòng Sự nghiệp y tế xã hội, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, các cơ sở y tế không đảm bảo chi thường xuyên tiếp tục được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ, bảo đảm kinh phí hoạt động thường xuyên (trong đó có tiền lương).
Bổ sung quỹ tài chính nhà nước ngoài
(TBTCVN) - Để khắc phục những vướng mắc trong xét duyệt, thẩm định quyết toán năm và tăng cường trách nhiệm của các đơn vị dự toán cấp trên, Thông tư 137/2017/TT-BTC quy định rõ, các cơ quan thẩm định, xét duyệt và đưa ra biện pháp xử lý đối với những trường hợp mắc sai sót.
Hỗ trợ người cai nghiện học nghề
(TBTCO) - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư liên tịch số 148/2014/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 8/10/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng đối với hoạt động cai nghiện, có hiệu lực từ ngày 23/11/2014.