Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bãi bỏ
đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 29/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản, thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình.
UBTCNS
(TBTCO) - Đoàn giám sát đề nghị bãi bỏ ngay các Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương và địa phương; Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp; Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS... và xây dựng lộ trình bãi bỏ Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá; Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích
khám bệnh
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BYT bãi bỏ 67 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay hoặc đã được điều chỉnh bởi các văn bản khác.
TTHC
(TBTCO) - Theo UBND TP. Hà Nội, tính từ ngày 1/1/2019 đến nay, TP. Hà Nội đã ban hành 5 quyết định công bố 191 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành.
nhnn
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong hoạt động ngoại hối, trong đề nghị xoá nợ cho lĩnh vực được ưu tiên...
xuat khau
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 04/2019/TT-BTC bãi bỏ một số thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
thuế xuất nhập khẩu
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư bãi bỏ một số thông tư của bộ trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
Nông nghiệp
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh (ĐKKD) trong lĩnh vực nông nghiệp (NĐ 123). Theo đó, nghị định đã cắt giảm bãi bỏ nhiều ĐKKD tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN).
xe phan khoi lon
(TBTCO) - Bộ Công thương vừa chính thức bãi bỏ quy định cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với xe gắn máy phân khối lớn từ 175 cm3 trở lên.