Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bãi bỏ
bãi bỏ văn bản
(TBTCO) - Nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2020/TT-BTC quy định bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm và tài chính ngân hàng.
kế toán
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 348/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
duong
(TBTCO) - Dự kiến Việt Nam sẽ thông báo đã thực hiện đúng cam kết về bãi bỏ hạn ngạch đối với đường từ ngày 01/01/2020 tại hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 26 sắp tới tại Đà Nẵng.
văn bản hết hiệu lực
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực tài chính năm 2020, nhằm bãi bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định không còn phù hợp.
đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 29/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý công sản, thuộc phạm vi chức năng quản lý của mình.
UBTCNS
(TBTCO) - Đoàn giám sát đề nghị bãi bỏ ngay các Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương và địa phương; Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và Phát triển doanh nghiệp; Quỹ Hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS... và xây dựng lộ trình bãi bỏ Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá; Quỹ Bình ổn giá xăng dầu; Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích
khám bệnh
(TBTCO) - Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 12/2019/TT-BYT bãi bỏ 67 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế không còn phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay hoặc đã được điều chỉnh bởi các văn bản khác.
TTHC
(TBTCO) - Theo UBND TP. Hà Nội, tính từ ngày 1/1/2019 đến nay, TP. Hà Nội đã ban hành 5 quyết định công bố 191 thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ, hết hiệu lực thi hành.
nhnn
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong hoạt động ngoại hối, trong đề nghị xoá nợ cho lĩnh vực được ưu tiên...