Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bãi bỏ thủ tục hải quan
hải quan an giang
(TBTCO) - Thông tin được Tổng cục Hải quan công bố và được tính kể từ khi thực hiện Luật Hải quan 2014 (có hiệu lực từ 1/1/2015) đến nay.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.