Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bãi bỏ thủ tục xác nhận tình trạng sử dụng đất
dd
(TBTCO) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định số 2768/QĐ-UBND về việc bổ sung, bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.