Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
(TBTCO) - Chiều ngày 27/9 (giờ địa phương), tại New York, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu trong Phiên thảo luận Cấp cao của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 68, chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc triển khai các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ.