Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ban chỉ đạo trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm
xử phạt
(TBTCO) - Theo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng chức năng tại 63 tỉnh, thành phố đã kiểm tra gần 282.000 cơ sở, phát hiện hơn 38.100 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm; đã xử phạt gần 6.800 cơ sở với gần 15,8 tỷ đồng.