Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán cổ phần
ban dau gia
(TBTCO) - Trong tháng 9/2020, số lượng cổ phần chào bán tại HNX đạt tỷ lệ 100%. Số tiền thu được qua các phiên đấu giá đạt hơn 133,9 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 68 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tính theo giá khởi điểm đạt 13,9 tỷ đồng.
vin school
(TBTCO) - Trước thông tin cho rằng Tập đoàn Vingroup đang tìm kiếm đối tác mua Vinschool và Vinmec, nguồn tin chính thức của Vingroup khẳng định, tập đoàn không có kế hoạch bán cổ phần của Vinmec và Vinschool.
VIMC
(TBTCO) - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) dự kiến sẽ tổ chức đại hội cổ đông lần đầu tiên, chuyển sang mô hình công ty CP vào tháng 8/2020 tới đây.
HND
(TBTCO) - Ngày 22/4, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 45 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (HND), tương đương 450 tỷ đồng theo mệnh giá.
dg
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 14,3 triệu cổ phần của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn do UBND tỉnh Hậu Giang sở hữu, với mức giá khởi điểm là 10.000 đồng/cổ phần.
ck
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã Ck VDS) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ.
SCIC
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán đấu giá thoái vốn thành công 100% số cổ phần sở hữu tại Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5 (CIENCO 5). Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 342 tỷ đồng.
CIENCO5
(TBTCO) - Ngày 20/3, tại HNX, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn số cổ phần sở hữu tại CIENCO5, gồm 17.560.000 cổ phần (175,6 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 40% vốn điều lệ, với giá khởi điểm 19.300 đồng/cổ phần.
ci
(TBTCO) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ 17,56 triệu cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5).