Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán cổ phần theo lô
ci
(TBTCO) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa thông báo bán đấu giá toàn bộ 17,56 triệu cổ phần nắm giữ tại Tổng công ty cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông 5 (Cienco 5).
cổ phần hóa DNNN
(TBTCO) - Ngày 15.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg về việc bán cổ phần theo lô, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
bán đấu giá cổ phần theo lô
(TBTCO) - Bán đấu giá cổ phần (CP) theo lô có thể chia thành nhiều lô khác nhau để bán đấu giá, tùy theo số lượng CP và tình hình thị trường, nhưng mỗi một phiên đấu giá chỉ bán một lô CP (trọn lô). Số lượng CP của một lô không thấp hơn 5% vốn điều lệ của công ty CP theo quy định.
CPH
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trong tháng 5 này báo cáo Thủ tướng Chính phủ quy định về việc bán cổ phần theo lô.