Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán đảo Crimea
cau
(TBTCO) - Cây cầu dài nhất châu Âu mà Nga xây dựng nối liền với bán đảo Crimea được tổ chức lễ khánh thành trong ngày 15/5.