Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán đấu giá cổ phần
ijc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 80 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật - Becamex IJC (mã Ck IJC), với mức giá khởi điểm là 12.500 đồng/cổ phần.
nl
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) sẽ đấu giá trọn lô 1,26 triệu cổ phiếu, tương ứng 36% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Phát triển Nông lâm Hà Tĩnh với giá khởi điểm 20,3 tỷ đồng/lô (16.100 đồng/cổ phần).
af
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả chào bán cạnh tranh chọn lô hơn 17,8 triệu cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang (mã Ck AFX), với mức giá khởi điểm là 18.900 đồng/cổ phần.
vv
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa thông báo về việc đăng ký bán đấu giá cổ phần của Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (mã Ck HAN) do Bộ Xây dựng sở hữu.
tua
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Du lịch thương mại nông nghiệp Việt Nam (Agritour), do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) sở hữu với giá khởi điểm 15.530 đồng/ cổ phần.
dam
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố thông tin về việc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) dự kiến sẽ tổ chức bán đấu giá toàn bộ 4,9 triệu cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần Cảng đạm Ninh Bình vào ngày 12/11/2020.
bán đấu giá
(TBTCO) - Qua 8 tháng năm 2020, HNX đã tổ chức 8 phiên đấu giá thoái vốn với tổng số lượng chào bán đạt 34,2 triệu cổ phần; số cổ phần trúng giá đạt 33,1 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 96,8%; tổng số tiền trúng giá đạt 855,8 tỷ đồng.
dg
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 1,3 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn, do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 12.300 đồng/cổ phần.
cn
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả chào bán cạnh tranh cả lô hơn 4,9 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang với giá khởi 10.000 đồng (tương ứng 97,42% vốn điều lệ) do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ.