Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán đấu giá cổ phần
bgw
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 6,3 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang (mã Ck BGW), do UBND tỉnh Bắc Giang nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 19.071 đồng/cổ phần.
nqb
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 2,3 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (mã Ck NQB), do UBND tỉnh Quảng Bình nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 16.800 đồng/cổ phần.
ton
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 3,6 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Tôn Vikor, do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 2.460 đồng/cổ phần.
cc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 3,2 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội (HaSyPaintCo), do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 24.296 đồng/cổ phần.
dd
(TBTCO) - Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 2,2 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Đô thị Cần Thơ do UBND TP. Cần Thơ nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 12.360 đồng/cổ phần.
ct
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 10,2 triệu cổ phần của Công ty cổ phần In tổng hợp Cần Thơ do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 19.400 đồng/cổ phần.
dp
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo kết quả đấu giá hơn 4 triệu cổ phần Công ty cổ phần Phong điện Thuận Bình do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sở hữu.
dld
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 2,4 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng do Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 28.100 đồng/cổ phần.
dsc
(TBTCO) - Ngày 3/10/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), UBND tỉnh Quảng Trị đã bán đấu giá thoái vốn số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị (mã Ck SEP).