Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán giải chấp
CK
(TBTCO) - Thị trường lại có một phiên biến động cực mạnh mà không vì thông tin bất ngờ nào. Các nhà đầu tư vẫn tiếp tục cắt lỗ mạnh tay và nhất là cổ phiếu ngân hàng bị bán rất lớn, đẩy nhiều cổ giảm sàn.
ttb
(TBTCO) - Tin từ Công ty CP Tập đoàn Tiến Bộ (mã Ck TTB) cho hay, hàng triệu cổ phiếu của các lãnh đạo công ty này cầm cố tại một số công ty chứng khoán (CTCK) bị bán giải chấp nhằm thu hồi vốn.