Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bàn giao nguyên trạng VTC về VOV
vtc sát nhập vov
(TBTCO) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông tiến hành thực hiện việc bàn giao nguyên trạng Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC về Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) để nhanh chóng ổn định, kiện toàn tổ chức và hoạt động.