Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán hàng hoàn thuế GTGT
Ban hành quy trình chọn doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGT
(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy trình lựa chọn DN bán hàng hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh và quy trình thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế của NH.
Hà Nội: Công ty Xuân Thủy bị yêu cầu chấm dứt bán hàng hoàn thuế
(TBTCO) - Cục Thuế Hà Nội vừa ban hành văn bản thông báo chấm dứt bán hàng hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang theo khi xuất cảnh của Công ty TNHH XNK Xuân Thủy.