Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ban hành mức thu
phà
(TBTCO) - Bộ Tài chính mới ban hành Thông tư số 154/2014/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà Đống Cao và phà Cồn Nhất, Quốc lộ 37B.