Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ban hành nghị quyết
NQ
(TBTCO) - Chiều 9/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về quản lý và sử dụng nguồn thu từ thoái vốn, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước (DNNN).
nha o nguoi co cong
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 63/NQ-CP về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.