Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa ban kinh tế trung ương
NVB
(TBTCO) - Kết quả hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương năm 2020 và cả chặng đường 5 năm qua có thể khái quát bằng 3 chữ "toàn diện". Đó là, toàn diện về thực hiện chức năng và nhiệm vụ, toàn diện về lĩnh vực, toàn diện về phạm vi.
hội thảo
(TBTCO) - Trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn, nguồn vốn ODA với những điều kiện vay thuận lợi ngày càng hạn hẹp, thì việc tìm nguồn vốn từ đầu tư tư nhân cho các dự án điện độc lập là hết sức cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Nguyễn Văn Bình
(TBTCO) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
đô-thị-thông-minh.jpg
(TBTCO) - Ngày 22/10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020. Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra hội thảo "Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị".
IMG
(TBTCO) - Khoảng 80% doanh nghiệp được hỏi không nhận được gói hỗ trợ của Chính phủ. Điều này không tương xứng với tỷ trọng doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô, tạm ngừng sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động.
Ban KTTW
(TBTCO) - Hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương ngày càng toàn diện, chất lượng, hiệu quả và ngày càng khẳng định là cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Đảng về kinh tế - xã hội.
Trưởng Ban KTTW Nguyễn Văn Bình
(TBTCO) - Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều tham mưu, đóng góp cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế- xã hội.
Ban KTTW
(TBTCO) - Xây dựng và phát triển Cần Thơ không chỉ cho Cần Thơ mà trở thành trung tâm vùng, theo đó cần thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng theo đúng tinh thần phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.
ban KTTW
(TBTCO) - Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp người dân thụ hưởng thành tựu của quá trình phát triển này.