Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ban Kinh tế trung ương
đô-thị-thông-minh.jpg
(TBTCO) - Ngày 22/10, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương và Bộ Xây dựng đồng chủ trì tổ chức Diễn đàn cấp cao về Đô thị thông minh ASEAN 2020. Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra hội thảo "Quy hoạch và quản lý đô thị thông minh trong chiến lược đô thị hóa và phát triển đô thị".
IMG
(TBTCO) - Khoảng 80% doanh nghiệp được hỏi không nhận được gói hỗ trợ của Chính phủ. Điều này không tương xứng với tỷ trọng doanh nghiệp phải cắt giảm quy mô, tạm ngừng sản xuất kinh doanh, cắt giảm lao động.
Ban KTTW
(TBTCO) - Hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương ngày càng toàn diện, chất lượng, hiệu quả và ngày càng khẳng định là cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Đảng về kinh tế - xã hội.
Trưởng Ban KTTW Nguyễn Văn Bình
(TBTCO) - Ban Kinh tế Trung ương đã có nhiều tham mưu, đóng góp cho Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế- xã hội.
Ban KTTW
(TBTCO) - Xây dựng và phát triển Cần Thơ không chỉ cho Cần Thơ mà trở thành trung tâm vùng, theo đó cần thực hiện đồng bộ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng theo đúng tinh thần phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt.
ban KTTW
(TBTCO) - Thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 5/8/2020 của Bộ Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” tại tỉnh Thanh Hóa sẽ giúp người dân thụ hưởng thành tựu của quá trình phát triển này.
Tỉnh Ninh Bình
(TBTCO) - Với quy mô kinh tế nhỏ, khó cạnh tranh với nhiều tỉnh, thành nên việc định hướng, tìm ra động lực, dư địa để phát triển trong thời gian tới đặc biệt quan trọng đối với tỉnh Ninh Bình.
ông nguyễn văn bình
(TBTCO) - Hòa Bình cần phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ thị trường Hà Nội và các địa phương lân cận; phát triển các sản phẩm nông nghiệp như cây ăn trái, chăn nuôi lợn, gà, cá gắn với chế biến sâu…
ông nguyễn văn bình
(TBTCO) - Phát biểu tại Hội nghị tổng kết Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc ngày 23/7, ông Nguyễn Văn Bình - Trưởng ban Kinh tế Trung ương cho rằng, cần lấy sức mạnh của khoa học, công nghệ để đưa Tây Bắc phát triển bền vững.