Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán lẻ thép
thép còn ổn định giá đến hết tháng
(TBTCO) - Dự báo giá bán lẻ thép xây dựng tại thị trường trong nước tháng 9/2013 ổn định hoặc tăng nhẹ so với tháng 8/2013.
giá thép
(TBTCO) - Giá thép bán lẻ tại thị trường trong nước cuối tháng 8/2013 dự báo có xu hướng tăng nhẹ.
gia thep
(TBTCO) - Lượng thép sản xuất trong nước trong tháng 7/2013 ước khoảng 360.000 tấn; ước lượng thép tiêu thụ khoảng 350.000 tấn, ổn định so với cùng kỳ tháng trước.