Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang Khu công nghiệp tỉnh Hà Giang
thanh thuy
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Hà Giang và Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy.