Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Ban Tài mậu khu V
khu lưu niệm ban tài mậu khu v
(TBTCO) - Sáng 16/4/2014, Bộ Tài chính phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam khởi công xây dựng Khu lưu niệm Ban Tài mậu Khu V tại Khu di tích lịch sử Nước Oa, xã Trà Tân huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.