Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bản tệ
(TBTCO) - Chứng khoán Philippine đang đối mặt với chuỗi giảm điểm dài nhất kể từ tháng 3/2013, sau sức tàn phá tang thương của siêu bão (Haiyan) ước tính làm thiệt hại hơn 10.000 người. Đồng thời, làm cho bản tệ của Philipine cũng có thể bị suy yếu.