Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bán vé thấp
Máy bay
(TBTCO) - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Hãng hàng không tiếp tục áp dụng và xuất bán nhiều loại giá vé thấp, tạo điều kiện hơn nữa cho nhiều người dân tham gia giao thông đường không.
Máy bay
(TBTCO) - Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các Hãng hàng không tiếp tục áp dụng và xuất bán nhiều loại giá vé thấp, tạo điều kiện hơn nữa cho nhiều người dân tham gia giao thông đường không.