Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bánh ngon
Nông nghiệp
(TBTCO) - Điểm yếu cố hữu về chất lượng sản phẩm và tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm chưa cao… đang là những rào cản cản trở ngành nông nghiệp Việt Nam có thể hấp thụ được “miếng bánh ngon” TPP.
vay_xay_nha
(TBTCVN) - Đã gần 6 tháng kể từ khi Thông tư 32/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về hỗ trợ vay xây, sửa chữa nhà (XSCN) ở từ gói tín dụng ưu đãi 30.000 tỷ đồng, tuy nhiên, đến nay số khách hàng “chạm” được đến gói vay này còn rất khiêm tốn.