Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Banking Vietnam 2015
Banking
(TBTCO) - Hơn 30 doanh nghiệp trong nước và quốc tế trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm, thiết bị công nghệ hàng đầu phục vụ cho ngành ngân hàng đã tham gia trao đổi, chia sẻ và tìm kiếm đối tác tại Triển lãm ngành ngân hàng 2015 (Banking Vietnam 2015), diễn ra trong hai ngày 19-20/5, tại Hà Nội.