Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa bao bì đóng gói
tôm đông lạnh
(TBTCO) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố hiện vẫn chưa có bằng chứng về việc virus SARS-CoV-2 lây qua thực phẩm, do đó người dân không nên hoang mang lo sợ các sản phẩm thực phẩm có thể là nguồn lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.