Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
xp
(TBTCO) - Ông Đào Đức Chính - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam (mã Ck XHC), bị phạt 30 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
xp
(TBTCO) - Bà Đào Lệ Phương, người liên quan của ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (mã Ck SHI) bị phạt 65 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
bổ nhiệm kế toán
(TBTCO) - Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính nhà nước, chỉ hạch toán phụ thuộc và lập báo cáo tài chính nội bộ thì không được bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.
xp
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Tiến Nam, người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển thực phẩm Hồng Hà (mã Ck HSL).
ĐBQH
(TBTCO) - Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV có một nội dung quan trọng là lấy ý kiến của các đại biểu Quốc hội góp ý về dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn.
(TBTCVN) - Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định trong thời gian vừa qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã phấn đấu quyết liệt và ghi nhiều dấu ấn nổi bật; qua đó tạo nên cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín vững chắc của đất nước trên chặng đường đổi mới…
đại hội đảng
(TBTCO) - Ngày 12/11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2020 theo hình thức trực tuyến với gần 500 điểm cầu trên cả nước.
ngân sách
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa chính thức công bố bản báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
phat
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư tài chính, thương mại dịch vụ FICO.