Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa báo cáo của Chính phủ
thoái vốn ngoài ngành
(TBTCO) - Kinh tế thế giới cũng như trong nước suy giảm, thị trường chứng khoán khó khăn, thanh khoản thấp..., là nguyên nhân chính khiến việc thoái vốn ngoài ngành của các TĐ, TCT trong năm 2012 gặp nhiều khó khăn, đặc biệt với điều kiện là phải bảo toàn vốn đầu tư.