Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa báo cáo kinh tế- xã hội 11 tháng đầu năm
báo cáo kinh tế- xã hội 11 tháng đầu năm
(TBTCO) - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2014 của UBND TP. Hồ Chí Minh cho thấy, trong 11 tháng, thành phố đã thu hút được 370 dự án FDI mới với tổng vốn 2,78 tỷ USD, so cùng kỳ tăng 194,6% về vốn.