Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa báo cáo si động mới nhất của Ericsson
5g
(TBTCO) - Báo cáo thương mại về tiềm năng 5G của Ericsson ước tính, các nhà khai thác viễn thông tại Việt Nam sẽ có cơ hội đạt thêm 3,17 tỷ USD doanh thu, khi sử dụng công nghệ 5G để giải quyết vấn đề số hóa ngành công nghiệp.